Regulamin

regulamin transportu

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Świadczącym Usługi jest Marcin Sztachański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pol-Trans Marcin Sztachański z siedzibą w Białymstoku 15-674 przy al. Niepodległości 7/10, NIP: 542-292-71-82, REGON: 200353241 (IKEA Transport Białystok)
1.2 Kontakt z firmą Pol-Trans jest możliwy pod nr tel. 507609292 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poltrans.ms@gmail.com . Nr rachunku bankowego: 85 1140 2004 0000 3602 6836 0194
1.3 Firma Pol-Trans nie jest w żaden sposób powiązana z siecią sklepów IKEA. Usługa polega na kompletacji i transporcie asortymentu z IKEA Targówek. Nazwa IKEA została użyta jedynie w celach informacyjnych i stanowi wyłączną własność IKEA

2. Zamówienia i zawarcie umowy

2.1 Warunkiem złożenia zamówienia jest sporządzenie przez Klienta listy zakupów oferowanych na stronie www.ikea.pl i przesłanie do Pol-Trans zamówienia w formie .pdf przez formularz dostępny na stronie www.transport-bialystok.pl lub meilowo na adres: poltrans.ms@gmail.com
Prócz listy zakupów niezbędne są takie dane jak: adres dostawy, imię nazwisko zamawiającego wraz z nr telefonu
2.2 Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.transport-bialystok.pl oraz poczty elektronicznej : poltrans.ms@gmail.com można składać 24 godziny na dobę. Zlecenia złożone po umówionym czasie będą przyjęte lecz przechodzą automatycznie na dostawę w kolejnym terminie (czas przyjmowania zleceń na bieżący transport jest widoczny na stronie www.transport-bialystok.pl)
2.3 Każde zamówienie musi być potwierdzone przez firmę Pol-Trans (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej)
2.4 Informacje oraz cennik zamieszczony na stronie www.transport-bialystok.pl są jedynie przykładowe (orientacyjnym) i nie stanowi oferty w porozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r . Kodeks cywilny.
2.5 Dokładna wycena transportu jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od takich czynników jak : gabarytów, ilości, wartości oraz miejsca dostarczenia. Cennik umieszczony na stronie dotyczy transportu do miejscowości Białystok. Istnieje możliwość dowozu do innych miejscowości za dodatkową opłatą (wycena jest ustalana indywidualnie)
2.6 Po otrzymaniu listy zakupów (zamówienia) klient otrzymuje od firmy Pol-Trans za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z dokładną wyceną transportu
2.7 Usługa dotyczy kompletacji asortymentu z IKEA oraz transportu do odbiorcy. Usługa nie zawiera wnoszenia oraz montażu mebli.
2.8 Usługa wnoszenia lub montażu mebli jest dodatkowo płatna i jest możliwa po wcześniejszym jej zamówieniu (przez formularz dostępny na stronie www.transport-bialystok.pl lub meilowo).
Klient otrzyma wycenę samego transportu oraz dodatkowo usług płatnych wraz z przewidzianym terminem jego realizacji
2.9 Do zawarcia umowy dochodzi gdy klient potwierdza (za pośrednictwem poczty elektronicznej) warunki oraz akceptuje cenę za transport / dodatkowe usługi
2.10 Anulacja lub modyfikacja złożonego zamówienia możliwa jest maksymalnie do 24 godz. przed wyznaczonym terminem dostawy
2.11 Firma Pol-Trans nie gwarantuje dostępności wybranego przez klienta towaru w sieci sklepu IKEA Targówek. W przypadku braku towaru firma Pol-Trans nie jest zobowiązana do dokonania zakupu w innym sklepie sieci IKEA a klient otrzyma informację telefoniczną o braku towaru.
W takim przypadku zamówienie jest przekładane na najbliższy inny planowany termin lub anulowane częściowo lub całościowo (w zależności od woli Klienta).
2.12 Przy dużej ilości zamawianego towaru istnieje możliwość indywidualnego transportu na zamówienie Klienta (usługa jest płatna dodatkowo- wycena indywidualna)
2.13 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Pol-Trans. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
2.14 W przypadku chęci skorzystania z aktualnych promocji IKEA Family Klient zobowiązany jest dostarczyć do nas swoją kartę IF (lub przesłać jej skan na meila) i powiadomić nas o chęci skorzystania z tej opcji przy składaniu formularza zamówienia – przed realizacją zamówienia.

3. Warunki dostawy

3.1 Firma Pol-Trans zawsze dokłada wszelkich starań by transport i czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy a dodatkowe usługi (wnoszenie, montaż) przebiegły sprawnie.
3.2 Pol-Trans poinformuje klienta telefonicznie o planowanej godzinie dostawy minimum 30-60 min wcześniej.
3.3 Pol-Trans dostarcza zamówienie pod drzwi domu lub klatki schodowej. Usługa wnoszenia lub montażu jest dodatkowo płatna i musi być zamówiona w czasie składania zamówienia.
3.4 Usługa wnoszenia/ montażu zamówiona podczas dostarczania u klienta może nie zostać nie zrealizowana ze względu na ograniczenia czasowe – zamówienie takiej usługi musi być ustalane wcześniej
3.5 Klient przy dostawie jest zobowiązany sprawdzić zawartość zamówienia pod kątem uszkodzenia oraz zgodności z zamówieniem. Uwagi/ reklamacje składane w późniejszym czasie nie będą rozpatrzone.
3.6 Odbiór przesyłki jest potwierdzany własnoręcznym i czytelnym podpisem Klienta wraz z aktualną datą i godziną odbioru. Osoba doręczająca towar jest uprawniona do sprawdzenia tożsamości odbiorcy. Podpis osoby odbierającej na dokumencie dostawy oznacza przyjęcie towaru bez zastrzeżeń wraz z oryginałem paragonu lub faktury z sieci sklepu IKEA (opcjonalnie).
3.7 Przed planowanym doręczeniem firma Pol-Trans kontaktuje się z Klientem i powiadamia o przybliżonych godzinach dostarczenia zakupów. Klient zobowiązuje się do przebywania w tym czasie pod wskazanym adresem doręczenia (lub ktoś z jego domowników). W przypadku zmiany adresu doreczenia lub nie zastania Klienta zakupy można odebrać osobiście w siedzibie firmy.
3.8 Firma Pol-Trans nie realizuje zamówień artykułów problematycznych (np. żywność, kwiaty żywe, duża ilość elementów szklanych, asortyment szczególnej ostrożności, duże ilości hurtowe itp) oraz nie świadczy usługi wnoszenia do firm / instytucji / galerii handlowych itp.
Realizacja zlecenia jest możliwa jedynie w szczególnych wyjątkach ,omówionych wcześniej z odbiorcą i wycenioną w sposób indywidualny.

4. Płatność

4.1 Klient uiszcza cenę zakupu towarów wraz z wynagrodzeniem Pol-Trans z tytułu usługi towaru (lub dodatkowo usługi montażu/ wniesienia)
-gotówką – przy odbiorze towaru (wartość towaru do 1000 zł)
-przelewem na rachunek bankowy firmy Pol-Trans:

85 1140 2004 0000 3602 6836 0194
Pol-Trans Marcin Sztachański
ul.Aleja Niepodległości 7/10
15-674 Białystok

4.2 Przy zamówieniach powyżej 1000 zł wymagana jest przedpłata na konto firmy Pol-Trans
4.3 Klient przy odbiorze przesyłki otrzymuje paragon lub fakturę z sieci sklepów IKEA lub z firmy  Pol-Trans
4.4 Chęć otrzymania faktury za transport Klient powinien zgłosić przy składaniu zamówienia wraz z podaniem niezbędnych danych do jej wystawienia.
4.5 Firma Pol-Trans za swoje usługi lub sprzedaż towaru wystawia paragon lub fakturę VAT.
4.6 Przy dużych zamówieniach (nie dotyczy mebli i dużych gabarytów a jedynie małego asortymentu ze sklepu IKEA) doliczana jest kwota 0,99 zł lub jej wielokrotność (w zależności od zamówienia) za torbę papierową IKEA (1szt).
4.7 Odmowa uregulowania należności jest równoznaczna z odmową przyjęcia towaru/ przesyłki. Towar jest własnością firmy Pol-Trans do momentu uregulowania płatności.
4.8 W przypadku zwrotu zamówionego towaru lub wymiany na inny koszt transportu nalicza się podwójnie (przykład. wcześniejszy koszt transportu wynosił 50 zł , za zwrot lub wymianę na inny koszt transportu wynosi 100 zł) chyba, że nastąpiła pomyłka przez firmę Pol-Trans ( np. błędnie skompletowane zamówienie). W takim przypadku Klient nie ponosi dodatkowych kosztów.

Regulamin jest ważny od 10.09.2015r . Firma Pol-Trans zastrzega prawo do jego zmiany.