Regulamin

regulamin transportu

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Świadczącym Usługi jest Marcin Sztachański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pol-Trans Marcin Sztachański z siedzibą w Białymstoku 15-674 przy al. Niepodległości 7/10, NIP: 542-292-71-82, REGON: 200353241 (IKEA Transport Białystok)
1.2 Kontakt z firmą Pol-Trans jest możliwy pod nr tel. 507609292 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poltrans.ms@gmail.com . Nr rachunku bankowego: 85 1140 2004 0000 3602 6836 0194
1.3 Firma Pol-Trans nie jest w żaden sposób powiązana z siecią sklepów IKEA. Usługa polega na kompletacji i transporcie asortymentu z IKEA Targówek. Nazwa IKEA została użyta jedynie w celach informacyjnych i stanowi wyłączną własność IKEA

2. Zamówienia i zawarcie umowy

2.1 Warunkiem złożenia zamówienia jest sporządzenie przez Klienta listy zakupów oferowanych na stronie www.ikea.pl i przesłanie do Pol-Trans zamówienia w formie .pdf przez formularz dostępny na stronie www.transport-bialystok.pl lub meilowo na adres: poltrans.ms@gmail.com
Prócz listy zakupów niezbędne są takie dane jak: adres dostawy, imię nazwisko zamawiającego wraz z nr telefonu
2.2 Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.transport-bialystok.pl oraz poczty elektronicznej : poltrans.ms@gmail.com można składać 24 godziny na dobę. Zlecenia złożone po umówionym czasie będą przyjęte lecz przechodzą automatycznie na dostawę w kolejnym terminie (czas przyjmowania zleceń na bieżący transport jest widoczny na stronie www.transport-bialystok.pl)
2.3 Każde zamówienie musi być potwierdzone przez firmę Pol-Trans (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej)
2.4 Informacje oraz cennik zamieszczony na stronie www.transport-bialystok.pl są jedynie przykładowe (orientacyjnym) i nie stanowi oferty w porozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r . Kodeks cywilny.
2.5 Dokładna wycena transportu jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od takich czynników jak : gabarytów, ilości, wartości oraz miejsca dostarczenia. Cennik umieszczony na stronie dotyczy transportu do miejscowości Białystok. Istnieje możliwość dowozu do innych miejscowości za dodatkową opłatą (wycena jest ustalana indywidualnie)
2.6 Po otrzymaniu listy zakupów (zamówienia) klient otrzymuje od firmy Pol-Trans za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z dokładną wyceną transportu
2.7 Usługa dotyczy kompletacji asortymentu z IKEA oraz transportu do odbiorcy. Usługa nie zawiera wnoszenia oraz montażu mebli.
2.8 Usługa wnoszenia lub montażu mebli jest dodatkowo płatna i jest możliwa po wcześniejszym jej zamówieniu (przez formularz dostępny na stronie www.transport-bialystok.pl lub meilowo).
Klient otrzyma wycenę samego transportu oraz dodatkowo usług płatnych wraz z przewidzianym terminem jego realizacji
2.9 Do zawarcia umowy dochodzi gdy klient potwierdza (za pośrednictwem poczty elektronicznej) warunki oraz akceptuje cenę za transport / dodatkowe usługi
2.10 Anulacja lub modyfikacja złożonego zamówienia możliwa jest maksymalnie do 24 godz. przed wyznaczonym terminem dostawy
2.11 Firma Pol-Trans nie gwarantuje dostępności wybranego przez klienta towaru w sieci sklepu IKEA Targówek. W przypadku braku towaru firma Pol-Trans nie jest zobowiązana do dokonania zakupu w innym sklepie sieci IKEA a klient otrzyma informację telefoniczną o braku towaru.
W takim przypadku zamówienie jest przekładane na najbliższy inny planowany termin lub anulowane częściowo lub całościowo (w zależności od woli Klienta).
2.12 Przy dużej ilości zamawianego towaru istnieje możliwość indywidualnego transportu na zamówienie Klienta (usługa jest płatna dodatkowo- wycena indywidualna)
2.13 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Pol-Trans. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
2.14 W przypadku chęci skorzystania z aktualnych promocji IKEA Family Klient zobowiązany jest dostarczyć do nas swoją kartę IF (lub przesłać jej skan na meila) i powiadomić nas o chęci skorzystania z tej opcji przy składaniu formularza zamówienia – przed realizacją zamówienia.

3. Warunki dostawy

3.1 Firma Pol-Trans zawsze dokłada wszelkich starań by transport i czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy a dodatkowe usługi (wnoszenie, montaż) przebiegły sprawnie.
3.2 Pol-Trans poinformuje klienta telefonicznie o planowanej godzinie dostawy minimum 30-60 min wcześniej.
3.3 Pol-Trans dostarcza zamówienie pod drzwi domu lub klatki schodowej. Usługa wnoszenia lub montażu jest dodatkowo płatna i musi być zamówiona w czasie składania zamówienia.
3.4 Usługa wnoszenia/ montażu zamówiona podczas dostarczania u klienta może nie zostać nie zrealizowana ze względu na ograniczenia czasowe – zamówienie takiej usługi musi być ustalane wcześniej
3.5 Klient przy dostawie jest zobowiązany sprawdzić zawartość zamówienia pod kątem uszkodzenia oraz zgodności z zamówieniem. Uwagi/ reklamacje składane w późniejszym czasie nie będą rozpatrzone.
3.6 Odbiór przesyłki jest potwierdzany własnoręcznym i czytelnym podpisem Klienta wraz z aktualną datą i godziną odbioru. Osoba doręczająca towar jest uprawniona do sprawdzenia tożsamości odbiorcy. Podpis osoby odbierającej na dokumencie dostawy oznacza przyjęcie towaru bez zastrzeżeń wraz z oryginałem paragonu lub faktury z sieci sklepu IKEA (opcjonalnie).
3.7 Przed planowanym doręczeniem firma Pol-Trans kontaktuje się z Klientem i powiadamia o przybliżonych godzinach dostarczenia zakupów. Klient zobowiązuje się do przebywania w tym czasie pod wskazanym adresem doręczenia (lub ktoś z jego domowników). W przypadku zmiany adresu doreczenia lub nie zastania Klienta zakupy można odebrać osobiście w siedzibie firmy.
3.8 Firma Pol-Trans nie realizuje zamówień artykułów problematycznych (np. żywność, kwiaty żywe, duża ilość elementów szklanych, asortyment szczególnej ostrożności, duże ilości hurtowe itp) oraz nie świadczy usługi wnoszenia do firm / instytucji / galerii handlowych itp.
Realizacja zlecenia jest możliwa jedynie w szczególnych wyjątkach ,omówionych wcześniej z odbiorcą i wycenioną w sposób indywidualny.

4. Płatność

4.1 Klient uiszcza cenę zakupu towarów wraz z wynagrodzeniem Pol-Trans z tytułu usługi towaru (lub dodatkowo usługi montażu/ wniesienia)
-gotówką – przy odbiorze towaru (wartość towaru do 1000 zł)
-przelewem na rachunek bankowy firmy Pol-Trans:

85 1140 2004 0000 3602 6836 0194
Pol-Trans Marcin Sztachański
ul.Aleja Niepodległości 7/10
15-674 Białystok

4.2 Przy zamówieniach powyżej 1000 zł wymagana jest przedpłata na konto firmy Pol-Trans
4.3 Klient przy odbiorze przesyłki otrzymuje paragon lub fakturę z sieci sklepów IKEA lub z firmy  Pol-Trans
4.4 Chęć otrzymania faktury za transport Klient powinien zgłosić przy składaniu zamówienia wraz z podaniem niezbędnych danych do jej wystawienia.
4.5 Firma Pol-Trans za swoje usługi lub sprzedaż towaru wystawia paragon lub fakturę VAT.
4.6 Przy dużych zamówieniach (nie dotyczy mebli i dużych gabarytów a jedynie małego asortymentu ze sklepu IKEA) doliczana jest kwota 0,99 zł lub jej wielokrotność (w zależności od zamówienia) za torbę papierową IKEA (1szt).
4.7 Odmowa uregulowania należności jest równoznaczna z odmową przyjęcia towaru/ przesyłki. Towar jest własnością firmy Pol-Trans do momentu uregulowania płatności.
4.8 W przypadku zwrotu zamówionego towaru lub wymiany na inny koszt transportu nalicza się podwójnie (przykład. wcześniejszy koszt transportu wynosił 50 zł , za zwrot lub wymianę na inny koszt transportu wynosi 100 zł) chyba, że nastąpiła pomyłka przez firmę Pol-Trans ( np. błędnie skompletowane zamówienie). W takim przypadku Klient nie ponosi dodatkowych kosztów.

Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji 25 maja 2018 roku. 

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

W naszej Polityce Prywatności:

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.

 

1.   Kim jesteśmy?

 

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych międzynarodowych usług jest Pol-Trans Marcin Sztachański z siedzibą w Białymstoku, 15-674 ul.Aleja Niepodległości 7/10, która świadczy usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem.

Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem polskiego Serwisu jest:

Pol-Trans Marcin Sztachański z siedzibą w Białymstoku, 15-674 ul.Aleja Niepodległości 7/10

Firma Pol-Trans posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 5422927182, REGON: 200353241.

2.   Jakie dane zbieramy na Twój temat?

2.1.1 Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

 Informacje o Tobie

Podczas Twojego kontaktu z nami w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego.
 • adresy nadania i dostawy

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez nas

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie

Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

2.1.2 Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

 • Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory.

Dane dotyczące logowania

 • Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie

 • Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich datę oraz czas wizyty,Twoje interakcje na stronie, wybór menu, aktywność itp.

Cookies

 • Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

 

2.1.3 Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

i. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.

ii. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

iii. Innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw).

 

3.    Czy pozyskujemy dane od dzieci?

 

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

 

4.    Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • Jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania zlecenia
 • Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu.
 • Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

4.1 Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu

Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

 • oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług;
 • określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie innych interesujących materiałów;
 • monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

 

4.3 Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

 

i. Wykorzystujemy Twój numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Serwisu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).

ii. Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom.

 

5.    W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie. W przypadku nie wyrażenia zgody, stronę należy opuścić i zaprzestać korzystania z serwisu.

6.    Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności lub skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 10.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 

7.    Komunikacja i Marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie związana ze złożeniem zapytania odnośnie wyceny bądź złożonego zamówienia. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 

8.    Komu udostępniamy Twoje dane?

 

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

 

9. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

 

10.  Kontakt

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, skontaktuj się z nami wykorzystując Formularz Kontaktowy. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz:

 • wysłać list na nasz adres:

Pol-Trans Marcin Sztachański Aleja Niepodległości 7/10 , 15-674 Białystok

 

Regulamin jest ważny od 10.09.2015r . Firma Pol-Trans zastrzega prawo do jego zmiany.